EPG ให้ข้อมูลผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2562/63

EPG ให้ข้อมูลผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2562/63

รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวประภาวดี ณ ระนอง (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมให้ข้อมูลผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2562/63 (ต.ค.- ธ.ค.2562) และแผนการดำเนินงานของบริษัท ภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดา เมื่อเร็วๆ นี้

 

Rate this item
(0 votes)