สทน. สร้าง 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

สทน. สร้าง 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

ผศ.ดร.ธวัชชัย จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการ ( คนกลาง ) ร่วมกับ พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการ (บริการ) ( ที่ 4 จากซ้าย ) และ ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) ( ที่ 4 จากขวา ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ร่วมกันเปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ไมโครไคโตซาน สำหรับใช้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง สำหรับใช้เก็บกัก อุ้มน้ำ รักษาความชุ่มชื้นให้กับดินที่ใช้ปลูกพืช เมื่อเร็วๆนี้ ณ ร้านมองเทรอส์ คาเฟ่ จังหวัดนครนายก

   

Rate this item
(0 votes)