Print this page

WHAUP โชว์กำไรสุทธิปกติ (Normalized Net Profit) ปี 2562 โต 4.5%

นายนิพนธ์ บุญเดชานันทน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP นายนิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP

WHAUP โชว์กำไรสุทธิปกติ (Normalized Net Profit) ปี 2562 โต 4.5% พร้อมประกาศปันผลเพิ่มเติม 0.16 บาทต่อหุ้น

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เผยผลการดำเนินงาน ปี 2562 มีรายได้รวม 1,857 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 2,137 ล้านบาท กำไรสุทธิปกติ (Normalized Net Profit) 1,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีปัจจัยหลักจากยอดขายในธุรกิจ Utilities เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทั้งการขายภายในประเทศและจากการเข้าลงทุนในโครงการ Duong River Water Treatment Plant ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ที่ผ่านมา ตลอดจนการที่ธุรกิจ Power มีกำลังการผลิตที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม 0.16 บาทต่อหุ้น เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.0925 บาทต่อหุ้นในเดือนธันวาคม 2562

นายนิพนธ์ บุญเดชานันทน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินงานปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 1,857 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามปกติ (Normalized Share of Profit) และรายได้เงินปันผล จำนวน 1,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% และ Normalized Net Profit จำนวน 1,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 2561 โดยภาพธุรกิจของ WHAUP มีการเติบโตและขยายตัวทั้งในส่วนของธุรกิจ Utilities และ Power โดยในส่วนของธุรกิจ Utilities มียอดขายน้ำอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 4% และมีการขยายธุรกิจเข้าสู่ High Value Products เช่น Reclamation Water และ Demineralized Water โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขาย Demineralized Water กับลูกค้ารายสำคัญ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะมีการเติบโตในด้านนี้เพิ่มเติมอีกในปี 2563 ในส่วนของการขยายงานในต่างประเทศ ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการ Duong River Water Treatment Plant ในสัดส่วน 34% ซึ่งการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และคาดว่าน่าจะเริ่มมีส่วนแบ่งกำไรเข้ามาในปี 2563 นี้

ในส่วนของธุรกิจ Power นั้น บริษัทฯ มี Normalized Share of Profit ในระดับที่แข็งแรง โดยเรามีส่วนแบ่งกำไรเพิ่มเติมจากโครงการ GNLL2 ที่เริ่ม COD ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ตลอดจนการประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ขนาด 8.63 เมกะวัตต์ ที่ COD ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมถึงโครงการ Solar Rooftop ที่บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและเริ่มทยอยเปิด COD ตามแผนงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจด้วยการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้าภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อศึกษาพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน เช่นระบบ Smart Microgrid, Peer-to-Peer Energy Trading, Energy Storage.”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากผลประกอบการที่ดีในปี 2562 นี้ ตลอดจนการประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  โดยเราได้เสนอขายหุ้นกู้รวมจำนวน 3,000 ล้านบาท และได้รับการตอบสนองอย่างดีมากจากนักลงทุนสถาบัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลรวมสำหรับผลประกอบการปี 2562 ที่ 0.2525 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวน 0.0925 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีก 0.16 บาทต่อหุ้น โดยกำหนด Record Date ในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้”

Rate this item
(0 votes)

Related items