ดีไอทีพี ชวนร่วมปูพื้นฐานธุรกิจส่งออก

ดีไอทีพี ชวนร่วมปูพื้นฐานธุรกิจส่งออก

ดีไอทีพี ชวนอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 136 23 - 27 มีนาคม 2563 ณ NEA ถ.รัชดา

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 136 เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำการค้าระหว่างประเทศ ด้วยการปูพื้นฐานและทักษะต่างๆ อาทิ การเจรจาการค้า กฎหมายและกฎระเบียบ   ต่าง ๆ สำหรับธุรกิจส่งออก การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ฯลฯ  โดยผู้เข้าร่วมยังจะได้สิทธิพิเศษและโอกาสเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) ตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมเจรจาการค้าในต่างประเทศ ฯลฯ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563  เวลา 08:30 – 17:00 น. ณ ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room ชั้น 1 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ nea.ditp.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-507-8128 หรือ 1169 สายตรงการค้าระหว่างประเทศ

#สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ #NEA #DITP #JCCOTH

Rate this item
(0 votes)