อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน จากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น เป็นรายแรกของประเทศไทย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ถือเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นอนุมัติให้แก่บริษัทต่างชาติ โดยประเมินจากความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยืน (Sustainability-Linked Ninja Loan)

สินเชื่อดังกล่าวมีมูลค่า 255 ล้านเหรียญสหรัฐ ครบกำหนดชำระในระยะเวลา 5 ปี ได้รับอนุมัติจากกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 16 แห่ง ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของไอวีแอลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืน และมีกลไกพิจารณาลดอัตราดอกเบื้ย โดยอ้างอิงจากการจัดอันดับ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ของไอวีแอล

ธนาคารมิซูโฮ หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้จัดการสินเชื่อรายการนี้ ซึ่งไอวีแอลจะนำไปใช้ในการรีไฟแนนซ์สินเชื่อเดิมที่มีอยู่ และจะไม่ก่อให้เกิดหนี้สินเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

นายซันเจย์ อาฮูจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ไอวีแอลรู้สึกภาคภูมิใจในฐานะบริษัทไทยรายแรกที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น ที่มีข้อกำหนดเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-linked Ninja Loan) เพิ่มเติมจากที่ไอวีแอลได้รับการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวเป็นครั้งแรกของประเทศไทยจากธนาคารมิซูโฮเมื่อปีผ่านมา ซึ่งตอกย้ำว่าผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและโครงการรีไซเคิล PET ของไอวีแอลได้รับการยอมรับ

ไอวีแอลกำหนดกลยุทธ์ด้านการเงินที่มุ่งสร้างความหลากหลายของแหล่งเงินทุนด้วยการเข้าถึงตลาดต่างๆ ขยายระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้สิน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนทางการเงิน การได้รับสินเชื่อครั้งนี้มีเงื่อนไขที่ส่งผลดีต่อไอวีแอล และช่วยลดจำนวนต้นทุนเงินกู้โดยรวม

ผมขอขอบคุณธนาคารมิซูโฮ รวมทั้งธนาคารและสถาบันการเงินทั้ง 16 แห่ง ซึ่งร่วมกันสนับสนุนสินเชื่อเพื่อองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืนครั้งนี้ ไอวีแอลให้คำมั่นสัญญาว่าจะพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว”

Rate this item
(0 votes)