01Top_HachiEng

ออมสิน ประกาศผลการตัดสินประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่”

ออมสิน ประกาศผลการตัดสินประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่”
ประเภทบุคคลทั่วไป (ใหม่) เผย ภาพประกวดผิดกติกา ชี้ประกาศผลอย่างยุติธรรม

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพ หรือ GSB GEN Art Contest ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยได้แบ่งประเภทผลงานออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทเยาวชน อายุ 15 - 18 ปี ประเภทเยาวชน อายุ 11 - 14 ปี และ ประเภทเยาวชน อายุ 7 - 10 ปี และธนาคารได้ทำการตัดสินผลงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานศิลปะ 9 ท่าน เป็นผู้ตัดสินและได้ทำการประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ www.gsbgen.com และสื่ออื่น ๆ แล้วนั้น

การตัดสินได้เกิดการท้วงติงขึ้นกับผลงานประเภทบุคคลทั่วไป ที่ได้รับรางวัลที่ 1 (ซึ่งเป็นเพียงรางวัลเดียวที่มีเสียงท้วงติง) โดยภาพที่ชนะรางวัลที่ 1 ชื่อผลงาน “อัศจรรย์แห่งบุญสารทเดือนสิบ” เป็นผลงานที่ผิดหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนดไว้ในข้อที่ว่า “ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นของผู้สมัครจริง ไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใด” ซึ่งการผิดหลักเกณฑ์ครั้งนี้ ธนาคารได้ปรึกษาและขอความเห็นจากคณะกรรมการผู้ตัดสินทุกท่าน และคณะกรรมการได้ลงความเห็นว่า ผู้ประกวดและภาพดังกล่าว ไม่สมควรได้รับรางวัล เพราะผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดของทางธนาคาร จึงขอประกาศรางวัลประเภทบุคคลทั่วไปใหม่ โดยให้เลื่อนรางวัลที่ 2 ขึ้นมาเป็นรางวัลที่ 1 และเลื่อนรางวัลลำดับถัดไปขึ้นมารับรางวัล ตามลำดับ ดังนี้

รางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” ประเภทบุคคลทั่วไป 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง ชื่อผลงาน "มรดกศิลป์ แผ่นดินแม่" ได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ ชื่อผลงาน "บรรยากาศของความสงบ" ได้รับเงินรางวัล 2 แสนบาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลที่ 3 นายศักชัย อุทธิโท ชื่อผลงาน" สายใยแห่งความสุขและดีงาม 1 " ได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลคนละ 5 หมื่นบาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ นายธีรวุฒิ คำอ่อน, นายชุมพล อักพันธานนท์ และ นายประเทือง ก่ำพัด” นายชาติชาย กล่าว

โดยธนาคารออมสิน จะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดวาดภาพในหัวข้อ "ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่" ทั้ง 4 ประเภท รวม 24 คน ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 พร้อมจัดแสดงผลงานให้ผู้สนใจได้เข้าชมผลงาน ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และในวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เพื่อขยายการรับรู้และโอกาสในการร่วมชื่นชมงานศิลปะของไทย ในกลุ่มผู้สนใจงานศิลปะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป

ด้าน ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน เปิดเผยว่า ตามมติของคณะกรรมการต่อการตัดสินกรณีนี้ ซึ่งผู้ส่งผลงานได้นำภาพผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดมาวาดเพิ่มเติมในรายละเอียด และส่งเข้าประกวดใหม่นั้น มติของกรรมการทั้ง 9 เสียงเห็นสมควรว่า ให้ยกเลิกรางวัลที่ 1 ชื่อผลงาน “อัศจรรย์แห่งบุญสารทเดือนสิบ” ซึ่งแม้ผลงานดังกล่าวจะสวยและถูกใจคณะกรรมการก็ตาม แต่ได้ทำผิดเงื่อนไขของทางธนาคารออมสินที่ได้กำหนดไว้ เรื่องนี้ทางเจ้าของผลงานได้รับทราบ และยอมรับการตัดสินเป็นที่เรียบร้อย จึงให้เลื่อนภาพจากรางวัลอื่น ๆ ขึ้นมาแทนที่ตามลำดับ และจากปรากฏการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการสร้างบรรทัดฐาน ในวงการประกวดวาดภาพ รวมถึงกฎกติกาของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน เพื่อเข้าร่วมประกวดในแต่ละครั้ง อีกด้วย

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

025493762
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1390
62857
179678
179678
1709768
25493762
Your IP: 18.204.48.64
2021-08-04 00:27