สปคม. ดึง คลิกนิก (clicknic) แอปพลิเคชัน ร่วมคัดกรองโควิด-19

สปคม. ดึง คลิกนิก (clicknic) แอปพลิเคชัน ร่วมคัดกรองโควิด-19 เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

สปคม. แนะประชาชนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน “clicknic (คลิกนิก)” ฟรี สะดวก ลดเสี่ยง ไม่ต้องเดินทาง ครบขั้นตอนตั้งแต่คัดกรองเบื้องต้น วิดีโอคอล (VDO Call) กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  หากพบความเสี่ยงสามารถประสานเพื่อแนะนำการเข้าตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ทันที เปิดให้บริการ 8 เมษายน นี้ เฟสแรกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์ภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหม่แต่แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มว่าจำนวน ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล และเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)และโรงพยาบาลที่เปิดรับตรวจโควิด-19 ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความหนาแน่นในสถานพยาบาล และมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 มากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของ สปคม. นั้น ขณะนี้มีประชาชนเข้ามารับการตรวจไม่ต่ำกว่าวันละ 300 คน

ทั้งนี้ สปคม.จึงมีแนวคิดในการนำเทเลเมดิซีน (Telemedicine) มาใช้ในขั้นตอนการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น โดยได้ร่วมกับ คลิกนิก เทเลเมดิซีน เปิดบริการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดเบื้องต้น ผ่าน “คลิกนิก แอปพลิเคชัน” (clicknic Application) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งกับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ลดความวิตกกังวล ลดการเคลื่อนที่ของผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือผู้ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาตรวจด้วยตนเองที่โรงพยาบาลให้อยู่ในที่พักอาศัย โดยมุ่งหวังที่จะลดจำนวนคนเดินทางเข้ามาตรวจคัดกรองภายในโรงพยาบาล และเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจยังโรงพยาบาลแทน โดยประชาชนสามารถคัดกรองความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน “คลิกนิก” ได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์ และเตรียมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเร็วๆ นี้” นายแพทย์เอนก กล่าว

นายนีล นิลวิเชียร ประธากรรมการบริหาร คลิกนิก เทเลเมดิซีน (clicknic Telemedicine) กล่าวว่า “คลิกนิก เทเลเมดิซีน” เป็นบริการทางการแพทย์ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time ผ่านการสื่อสารด้วยระบบวิดีโอคอล (VDO Call) พร้อมระบบเชื่อมโยงกับเครือข่ายร้านยาและระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 คลิกนิก เทเลเมดิซีน ได้ทำการพัฒนาเครื่องมือสำหรับคัดกรองเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชัน “คลิกนิก” ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงของตนเอง รวมทั้งสามารถขอรับคำปรึกษาในรูปแบบ วิดีโอคอล (VDO Call) กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ โดยบริการดังกล่าวนี้ ได้เริ่มทดลองเปิดใช้บริการมาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดยจากการสำรวจข้อมูลจากโรงพยาบาลสมุทปราการพบว่าสามารถลดจำนวนผู้มาใช้บริการคัดกรองไวรัสโควิด-19 และลดความแออัดของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลได้เป็นอย่างมาก จากความสำเร็จดังกล่าว คลิกนิก จึงได้ร่วมมือกับ สปคม.ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน “คลิกนิก”  ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และมีกระบวนการคัดกรองที่แม่นยำทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเริ่มให้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล

ด้าน ภก. อรรถ​พล​ ตัน​ติ​กำเนิด​กุล กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ คลิกนิก เทเลเมดิซีน กล่าวถึง กระบวนการคัดกรองผ่าน “คลิกนิก”  ซึ่งจะมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

  1. คัดกรองด้วยแบบประเมิน (Screening Questionnaire)
  2. VDO Call กับเจ้าหน้าที่
  3. แยกความเสี่ยง ออกเป็น 3 ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ

           3.1 ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงต่ำ แนะนำการปฏิบัติตัว
           3.2 ความเสี่ยงสูง ประสานงานเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

  1. หากพบผลบวกคนไข้จะได้รับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลทันที
  2. การติดตามกรณีกลับมาดูอาการที่บ้านได้ (Self isolation) ด้วยระบบเทเลเมดิซีน

อย่างไรก็ตาม “คลิกนิก” แอปพลิเคชัน  เปิดให้บริการในระยะแรกสำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 8เมษายน 2563 เป็นต้นไป ในอนาคตกำลังขยายพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ผู้สนใจใช้บริการ สามารถ Download Application ได้ที่

ระบบ ios : https://apps.apple.com/th/app/clicknic/id1348575147

ระบบ android: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.clicknic.clicknicandroid&hl=th

สำหรับโรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมใช้บริการระบบคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่าน คลิกนิก แอปพลิเคชัน สามารถติดต่อและส่งรายละเอียดได้ทาง Inbox ของ Facebook Page: Clicknic

ปัจจุบัน clicknic เปิดบริการตรวจโรคทั่วไปสำหรับเฉพาะกับกลุ่มลูกค้ากรมธรรม์​สุขภาพของบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปทาง clicknic เตรียมเปิดให้บริการเร็วๆนี้

 

เกี่ยวกับ Clicknic Telemedicine

คลิกนิก เทเลเมดิซีน เป็นบริการทางการแพทย์ที่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร ผ่าน “คลิกนิก แอปพลิเคชัน (clincknic Application)” โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก 2 หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ในอนาคต clicknic Application เตรียมให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงประสบการณ์การดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมตั้งแต่บริการให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดและใส่ใจแบบสองทาง (two ways communication) การแนะแนวทางในการปฏิบัติตัวให้หายจากอาการของโรค สามารถปรึกษาแพทย์ได้ทันทีผ่านวีดีโอคอล (VDO Call) ระบบยังเชื่อมโยงกับเครือข่ายขายยาคุณภาพพร้อมเภสัชกร และระบบขนส่งที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และมั่นใจได้ในคุณภาพ

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

003419040
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31474
42911
256928
114648
209093
459947
3419040
Your IP: 3.231.220.225
2020-06-05 15:16