กองทรัสต์ SHREIT รับทราบคำเสนอซื้อจาก LT Rubicon Limited แต่งตั้ง IFA ประเมินราคา

มร. คริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด (“SPI”) มร. คริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด (“SPI”)

กองทรัสต์ SHREIT รับทราบคำเสนอซื้อจาก LT Rubicon Limited แต่งตั้ง IFA ประเมินราคา ชี้สินทรัพย์มีคุณภาพสูง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ‘สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้’ หรือ SHREIT รับทราบคำเสนอซื้อจาก LT Rubicon Limited สำหรับสินทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ ในต่างประเทศ 3 แห่ง ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในภูมิภาคอาเซียน พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)  ประเมินราคาทรัพย์สิน

มร. คริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด (“SPI”) ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระที่บริหารโดยมืออาชีพ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ SHREIT เปิดเผยว่า กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ‘สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้’ หรือ SHREIT ได้รับทราบคำเสนอซื้อหุ้น 100% ของบริษัท Strategic Hospitality Holding Limited (SHH) และบริษัท Strategic Hospitality Holding Limited 2 (SHH2) ที่กองทรัสต์ SHREIT ถือหุ้น 100% จาก LT Rubicon Limited ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ LT Land Limited ที่ราคา 118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,795.82 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ 17 มีนาคม 2563 อยู่ที่ 32.168 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นมูลค่าสุทธิต่อหน่วยโดยประมาณ 6 - 6.30 บาท (ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น มูลค่าหนี้คงค้าง, อัตราแลกเปลี่ยน, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงาน ณ วันที่ทำธุรกรรม ฯลฯ)

ปัจจุบัน SHH มีสินทรัพย์ในต่างประเทศรวม 3 แห่ง ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์ฯ ประกอบด้วย โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ระดับ 5 ดาว จำนวน 317 ห้อง ตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย, โรงแรม Capri by Fraser ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 175 ห้อง และโรงแรม IBIS Saigon South ระดับ 3 ดาว จำนวน 140 ห้อง ในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม บริหารจัดการโดยเครือข่ายโรงแรมมืออาชีพ ซึ่งมีคุณภาพเป็นที่รู้จักในระดับสากล  

ทั้งนี้ กองทรัสต์ฯ จะแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ถึงการรับทราบคำเสนอขายดังกล่าวในที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด ห้องประชุมสเปซส์ (SPACES) ชั้นเอ็ม (M) อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

คาดว่ารายงานความเห็นของ IFA จะแล้วเสร็จภายใน 4 สัปดาห์หลังการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ และหลังจากนั้นจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) เพื่อขอมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในลำดับต่อไป

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

004593259
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11949
34198
234743
1310422
121406
1261906
4593259
Your IP: 35.175.133.127
2020-07-04 09:25