ดีไอทีพี เปิดตัวหลักสูตร “เดอะกูรูเอ็ดดูเทนเมนท์” คอร์สการค้าออนไลน์

ดีไอทีพี เปิดตัวหลักสูตร “เดอะกูรูเอ็ดดูเทนเมนท์” คอร์สการค้าออนไลน์ ผสานสาระและความบันเทิง ช่วยผปก. คลายกังวลช่วงโควิด

  • เอ็นอีเอ ดึง 5 กูรู ร่วมเสริมองค์ความรู้การค้ายุคใหม่ให้ผู้ประกอบการ เริ่มเรียนคอร์สแรกเมษานี้!

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ การค้ายุคใหม่ (NEA) เปิดตัวหลักสูตร “The Guru ปันความรู้ จากกูรู สู่ภูมิภาค” ภายใต้แนวคิด “Edutainment  ซีรี่ส์” หลักสูตรการค้าออนไลน์ ผสานสาระและความบันเทิงในมิติใหม่ อีกหนึ่งการเรียนรู้ในแพลตฟอร์มของ NEA E-Learning Universe  แนวทางที่จะนำพาผู้ประกอบการไปสู่ช่องทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมดึง 5 กูรูผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ร่วมเสริมองค์ความรู้การค้ายุคใหม่ให้ผู้ประกอบการ  หวังช่วยให้ผู้ประกอบการรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจในช่วงวิกฤตโควิด-19  โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้เวลาช่วงหยุดยาวในการศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจที่จำเป็น และผ่อนคลายความเครียดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 กรมฯ จึงได้มอบหมายให้ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA จัดทำซีรีส์ด้านเทคนิคทางการค้า ภายใต้ชื่อ “The Guru ปันความรู้ จากกูรู สู่ภูมิภาค”  ซึ่งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากกูรูที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ นำเสนอในรูปแบบของ Edutainment  (Education + Entertainment) ซีรี่ส์ “ผสานสาระและความบันเทิง” เพื่อช่วยให้ผู้ทำธุรกิจได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และได้รับแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ รวมถึงเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการผ่อนคลาย ในช่วงที่หลายๆธุรกิจได้มีการหยุดพักและชะลอการดำเนินงาน รวมทั้งผลักดันให้ประชาชนในทุกระดับ ทุกภาคส่วนของประเทศ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดในแต่ละด้าน สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการผลักดันการค้าของประเทศไทยจากภูมิภาคสู่การค้าระหว่างประเทศ (Local to Global)   

ในช่วงเวลานี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ผู้ประกอบการในด้าน  ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาความสามารถของตนเอง และนำไปพัฒนาสินค้าและบริการของตน เพื่อให้เป็นสินค้าและบริการที่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบนโยบายให้ NEA จัดทำระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ความรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับมิติใหม่ ๆ พร้อมทั้งมีหลักสูตรที่ดีที่ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับเวลาและสถานที่” นายสมเด็จ กล่าว

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) กล่าวว่า “สำหรับซีรีย์แรกที่จะเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้ คือ “หลักสูตรเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก” จาก ลุงบุญมี สุระโครต ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ ผู้พลิกทุ่งกุลาสู่ผืนนาอินทรีย์ ซึ่งภายในหลักสูตรการเรียนจะประกอบด้วย 7 บทเรียน ในระยะเวลาเรียน 120 นาที ได้แก่ 1. เริ่มทำความรู้จักเกี่ยวกับประวัติวิทยากรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนอุ่มแสง 2. แนวคิดเกษตรอินทรีย์กับการปลูกข้าว 3. การบริหารจัดการการปลูกและคำนวณต้นทุน 4. จุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนบ้านอุ่มแสงและการจัดการ 5. การตลาดเพื่อการส่งออกข้าวอินทรีย์และความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ 6 .เรียนรู้มาตรฐาน Organic Certificate 7. ธุรกิจต่อยอดสร้างรายได้ : การแปรรูปข้าวและเกษตรท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่น ๆ อีก 4 ท่านที่จะผลัดเปลี่ยนมาให้ความรู้ในแต่ละเดือน ได้แก่ หลักสูตร Digital Transformation และ Big Data โดย นายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว THE STANDARD หลักสูตรการสร้างมูลค่าสินค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อการส่งออก โดย ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ หลักสูตรการบริหารธุรกิจการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออก โดย นายชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ เจ้าของแบรนด์ “กรีนเดย์” ธุรกิจผักผลไม้อบกรอบ และหลักสูตรบริหารธุรกิจและการตลาดเพื่อการส่งออก โดย นายกรกต อารมณ์ดี นักประดิษฐ์และดีไซเนอร์ที่สร้างผลงานระดับโลกจากไม้ไผ่

ทั้งนี้ วิธีการเรียนและเงื่อนไขการจบหลักสูตร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน 2. ดูวีดีทัศน์ พร้อมอ่านเนื้อหาครบทุกบทเรียน และทำแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า 70% จึงจะถือว่าท่านเรียนจบหลักสูตร และสามารถขอรับประกาศนียบัตรได้ 3.ต้องเรียนให้จบภายในระยะเวลาที่ระบบเปิดให้เข้าเรียนเท่านั้น (ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันแรกของการเปิดเรียน) หากเกินกำหนดระบบจะปิดการให้บริการในหลักสูตรนั้นๆ นอกจากนี้ ในแต่ละเดือนจะเริ่มทยอยเปิดตัวกูรูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เดือนละ 1 ท่านและ 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสร้างมูลค่าสินค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อการส่งออก หลักสูตรบริหารธุรกิจการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออก โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนได้ที่ https://e-academy.ditp.go.th/theguru

“สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) ได้วางแนวทางที่จะนำพาผู้ประกอบการไปสู่ช่องทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการวางแผนและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่เรียกว่า “NEA E-Learning Universe” เพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงสามารถได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เพิ่มมากขึ้นในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้ประกอบการ “เรียนง่ายได้ทุกที่ ส่งออกได้ทันที องค์ความรู้ดีๆ เดลิเวอรี่ถึงบ้านท่าน”  นายนันทพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้ที่ nea.ditp.go.th หรือ www.ditp.go.th หรือ www.facebook.com/nea.ditp หรือ สายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

#Theguru #สู้โควิด #ส่งออก #ออนไลน์ #NEA #DITP #ผู้ประกอบการ #NEAElearning #NEAELearningUniverse #B2Bonline #สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ #JCCOTH

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

003474035
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
39841
46628
311923
114648
264088
459947
3474035
Your IP: 34.204.193.85
2020-06-06 21:54