กรุงเทพประกันชีวิตจัดโครงการ Bridging Loan ให้สิทธิ์กู้เงินสำหรับกรมธรรม์ที่ใกล้ครบกำหนด

กรุงเทพประกันชีวิตจัดโครงการ Bridging Loan ให้สิทธิ์กู้เงินสำหรับกรมธรรม์ที่ใกล้ครบกำหนดเพื่อชำระเบี้ยกรมธรรม์ฉบับใหม่ ปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง

กรุงเทพประกันชีวิต จัดโครงการความคุ้มครองต่อเนื่อง Bridging Loan มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดสัญญาตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2563 ให้สามารถกู้เงินตามกรมธรรม์ได้ถึงร้อยละ 90 ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนานสูงสุด 6 เดือน เพื่อชำระเบี้ยประกันครั้งแรกของกรมธรรม์ฉบับใหม่

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการความคุ้มครองต่อเนื่องมีแนวคิดมาจาก Bridging Loan หรือการกู้ยืมเงินระยะสั้น ที่สถาบันการเงินให้กับธุรกิจหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างรอแหล่งเงินที่จะได้รับในอีกไม่นาน หรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินก่อนจะได้รับเงินกู้ระยะยาว เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการลงทุนที่ดีเพราะติดปัญหาด้านสภาพคล่อง กรุงเทพประกันชีวิตจึงนำแนวคิดนี้มาจัดทำโครงการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ที่จะครบกำหนดสัญญาภายในปี 2563 นี้ ให้สามารถกู้เงินตามกรมธรรม์โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพื่อนำมาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรกของกรมธรรม์ฉบับใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าที่มีกรมธรรม์ใกล้ครบกำหนดไม่พลาดโอกาสดีๆ ในการรับความคุ้มครองและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ฉบับใหม่ โดยไม่ต้องรอให้กรมธรรม์ฉบับที่มีอยู่ครบกำหนดสัญญาก่อน อีกทั้งเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้กับตนเองและครอบครัว”

ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินตามโครงการความคุ้มครองต่อเนื่อง Bridging Loan ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ของกรมธรรม์ที่จะครบกำหนดสัญญา และไม่เกินจำนวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับใหม่ โดยจะได้รับยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้นานสูงสุด 6 เดือน นับจากวันที่เริ่มทำการกู้ยืม ทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินตามโครงการนี้เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับใหม่ของตนเอง รวมถึงบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสตามกฎหมาย โดยสามารถซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเสนอขายสำหรับช่องทางตัวแทนประกันชีวิต ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิต หรือติดต่อ Call Center โทร. 02 777 8888 (ตลอด 24 ชั่วโมง) Line @BangkokLife และอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

008103907
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
52990
55782
108772
4881210
1033091
1306954
8103907
Your IP: 3.228.10.17
2020-09-21 22:35