CSR

พฤกษาใส่ใจพนักงาน มุ่งสร้างการทำงานอย่างมีความสุข สู่องค์กรยั่งยืน

พฤกษาใส่ใจพนักงาน มุ่งสร้างการทำงานอย่างมีความสุข สู่องค์กรยั่งยืน

พฤกษา ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ใส่ใจดูแลพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ล่าสุดจัดพิธีขอบคุณและเชิดชูเกียรติพร้อมมอบทองคำและเงินสดแก่พนักงานเกษียณอายุ และพนักงานที่ทำงานร่วมกับพฤกษามายาวนาน 10 และ 20 ปี ประจำปี 2563 จำนวน 84 คน โดยมี นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)   เป็นประธานในพิธี เพื่อขอบคุณ และยกย่องความทุ่มเทของพนักงานที่ร่วมสร้างความสำเร็จและชื่อเสียงให้แก่บริษัทกว่า 27 ปีที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญต่อการศึกษากับบุตรของพนักงาน โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดีเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับในปี 2563 นี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 89 ทุน แบ่งเป็นทุนเรียนดี จำนวน 25 ทุน และทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 64 ทุน  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นแก่นักเรียน นอกจากนี้พฤกษายังให้ความสำคัญกับสวัสดิการพนักงานในด้านอื่นๆ อาทิ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน  การทำประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงาน คู่สมรสและบุตร การตรวจสุขภาพประจำปีและการให้สิทธิพนักงานรับส่วนลดในการซื้อที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยการมอบสวัสดิการเหล่านี้ มุ่งสร้างความสุขในที่ทำงาน เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

006129030
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11399
38828
11399
3056125
365168
1292009
6129030
Your IP: 3.236.132.132
2020-08-09 06:42