กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครโครงการประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครผู้ประกอบการสมัครโครงการประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย “Thailand Franchise Award 2020”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าสมัครโครงการประกวด รางวัลแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award 2020) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถและยกระดับให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ด้วยเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Total Quality Franchise Management - TQFM)  เพื่อก้าวสู่การแข่งขันสอดรับเทรนด์วิถีชีวิตปกติแบบใหม่ New Normal

กำหนดประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภทรวม 13 รางวัล คือ

ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมตามขนาดธุรกิจ 3 รางวัล

 • รางวัลแฟรนไชส์ขนาดย่อมยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์ขนาดกลางยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล

 • รางวัลแฟรนไชส์อาหารยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์เครื่องดื่มยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์บริการยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์ค้าปลีกยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์การศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทที่ 3 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 3 รางวัล

 • รางวัลแฟรนไชส์จากต่างประเทศยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์ส่งออกยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์นวัตกรรมยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์แห่งปี  2 รางวัล

 • รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง
 • รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ อาทิ โล่และเกียรติบัตร สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Franchise Award ในการส่งเสริมการตลาด โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ โอกาสในการเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ได้รับคำปรึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจแฟรนไชส์ของตนเอง

กำหนดคุณสมบัติธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดคือ ต้องดำเนินการในรูปแบบแฟรนไชส์ภายในประเทศไทย มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือทะเบียนนิติบุคคล เป็นธุรกิจที่มีภาพลักษณ์กิจการที่ดี มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภค

ผู้ประกอบการที่สนใจ ร่วมสมัครการประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th  กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02 574 5953, 082 954 5965, 065 461 5050

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

019682318
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
34423
59722
188555
1082097
1643254
19682318
Your IP: 100.26.179.251
2021-04-21 15:35