UAC ลงนามกับ TMB สนับสนุนทางการเงิน 840 ลบ.

UAC ลงนามกับ TMB สนับสนุนทางการเงิน 840 ลบ.

นายกิตติ ชีวะเกตุ (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ยูเอซี โกล บอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC และ นายเสนธิป ศรีไพพรรณ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ พร้อมคณะผู้บริหาร ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 840 ล้านบาท สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจเทรดดิ้งของ UAC เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ  

Rate this item
(0 votes)