IT

เริ่มดำเนินการแล้ว! โครงการโปร่งใส “Global Transparency Initiative”

นายยูจีน แคสเปอร์สกี้ ซีอีโอ ของแคสเปอร์สกี้ แลป นายยูจีน แคสเปอร์สกี้ ซีอีโอ ของแคสเปอร์สกี้ แลป

เริ่มดำเนินการแล้ว! โครงการโปร่งใส “Global Transparency Initiative”
แคสเปอร์สกี้ แลป เริ่มประมวลผลข้อมูลลูกค้ายุโรปที่ซูริค พร้อมเปิดศูนย์โปร่งใสแห่งแรก

นับจากวันที่ 13 พฤศจิกายน 2018 เป็นต้นไป การประมวลผลไฟล์มุ่งร้ายและไฟล์น่าสงสัยที่แชร์โดยลูกค้าในภูมิภาคยุโรปของแคสเปอร์สกี้ แลป จะดำเนินการที่ดาต้าเซ็นเตอร์ในซูริค สวิตเซอร์แลนด์ และได้เปิดศูนย์โปร่งใส (Transparency Center) แห่งแรกที่ซูริคด้วยเช่นกัน ซึ่งนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญหลังจากที่บริษัทได้ประกาศแนวคิดโปร่งใส หรือ Global Transparency Initiative เมื่อปลายปี 2017 โดยแคสเปอร์สกี้ แลป มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท

การย้ายฐานการประมวลผลข้อมูลนี้เป็นการดำเนินการครั้งสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ออกแบบเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้โครงสร้างไอทีของบริษัท เมื่อต้องเสี่ยงภัยข้อมูลรั่วไหลและการโจมตีซัพพลายเชน และเพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ บริการ และการดำเนินการภายในของบริษัท

โดยการประมวลผลนั้นจะดำเนินการในดาต้าเซ็นเตอร์สองแห่งที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ชั้นนำระดับโลก มีมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยขั้นสูลสุด และข้อมูลที่นำมาประมวลผลนั้นเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ แลป เลือกที่จะแชร์หรือแจ้งกลับมายังผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงไฟล์น่าสงสัยหรือไฟล์มุ่งร้ายต่างๆ และข้อมูลเมต้าดาต้า โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะส่งข้อมูลที่ได้รับไปยัง Kaspersky Security Network (KSN) เพื่อวิเคราะห์มัลแวร์โดยอัตโนมัติ

แคสเปอร์สกี้ แลป ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปกป้องข้อมูลของลูกค้าและความปลอดภัยของโครงสร้างไอที การย้ายการประมวลผลไฟล์จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขั้นแรกเท่านั้น คาดว่าการย้ายการประมวลไฟล์ทั้งหมดจะเสร๋จสมบูรณ์ในปลายปี 2019 ส่วนการย้ายข้อมูลประเภทอื่น (เช่น ข้อมูลภัยคุกคาม สถิติการใช้งาน) จะดำเนินการในเฟสต่อไป

นอกจากนี้ แคสเปอร์สกี้ แลป ยังได้เปิดศูนย์โปร่งใสแห่งแรกขึ้นที่ซูริค เพื่อให้พาร์ตเนอร์ที่ได้รับอนุญาตสามารถแอคเซสเข้ารีวิวโค้ด ซอฟต์แวร์อัพเดท ข้อกำหนดการตรวจจับภัยคุกคาม และกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท นอกจากนี้ รัฐบาลและพาร์ตเนอร์ต่างๆ จะได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการรักษาความปลอดภัย รวมถึงข้อมูลเชิงเทคนิคที่สำคัญสำหรับการประเมินผลภายนอก

สวิตเซอร์แลนด์[1] เป็นหนึ่งในประเทศที่ติดอันดับด้านความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตเซิฟเวอร์สูงสุดของโลก มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับประมวลผลข้อมูล และมีโครงสร้างไอทีคุณภาพสูง สวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรปและไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป มีกฎข้อบังคับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐ นอกจากนี้ ยังมีข้อบังคับที่เข้มงวดเรื่องการขอประมวลผลข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ

นายยูจีน แคสเปอร์สกี้ ซีอีโอ ของแคสเปอร์สกี้ แลป กล่าวถึงการเริ่มประมวลผลข้อมูลของยุโรปและการเปิดศูนย์โปร่งใสแห่งแรกว่า “ความโปร่งใสเป็นสิ่งใหม่ของวงการไอที โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมความปลอดภัยไซเบอร์ เราภูมิใจที่ได้เป็นแถวหน้าในการดำเนินการนี้ ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีเราเน้นที่โครงสร้างไอทีที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและผลิตภัณฑ์ การย้ายส่วนสำคัญของโครงสร้างไปยังสวิตเซอร์แลนด์จึงทำให้โครงสร้างไอที ได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และการเปิดศูนย์โปร่งใสแห่งแรกในสวิตเซอร์แลนด์นี้เช่นกัน รัฐบาลและพาร์ตเนอร์ที่มีความน่าเชื่อถือจะสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์และตัดสินใจ เราเชื่อว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นก้าวแรกสำหรับบริษัทและอุตสาหกรรมความปลอดภัย การพิสูจน์ความน่าเชื่อถือจะกลายเป็นมาตรฐานที่สำคัญต่อไปอย่างแน่นอน”

แคสเปอร์สกี้ แลป ได้ให้หนึ่งในสี่บริษัทชั้นนำระดับโลกเข้าตรวจสอบขั้นตอนการสร้างและเผยแพร่ดาต้าเบสตรวจจับภัยคุกคาม เพื่อยืนยันว่าบริษัทมีขั้นตอนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยขั้นสูงสุด

นอกจากนี้ แคสเปอร์สกี้ แลป ยังคงพัฒนาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากทั่วโลก ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี แคสเปอร์สกี้ แลป สามารถแก้ไขปัญหาบั๊กที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจพบได้มากกว่า 50 รายการ

 

[1] https://verne-global-lackey.s3.amazonaws.com/uploads%2F2017%2F1%2Fb5e0a0da-5ad2-01b3-1eb8-8f782f22a534%2FC%26W_Data_Centre+Risk_Index_Report_2016.pdf

Rate this item
(0 votes)