01.SuwanGroup

“ซีเอ็มซี” คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2563

“ซีเอ็มซี” คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2563 ครบรอบ 30 ปี สำนักงานประกันสังคม

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทำเลศักยภาพ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น” ประจำปี 2563 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติ ชมกลิ่น พร้อมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 30 ปี ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC กล่าวว่า รางวัลเกียรติคุณ “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น” ประจำปี 2563 ที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 30 ปี สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CMC ในการร่วมมือและสนับสนุนภาครัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องการดูแลสวัสดิการแรงงาน เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคง คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานทุกคน โดย CMC ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นหลัก เพราะถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัท จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิค-19 ที่ผ่านมา”

“บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นหนึ่งใน 135 รายจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ในวาระครบรอบ 30 ปีของสำนักงานประกันสังคม โดย CMC ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม และพนักงานภายในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี” นางสาวอนงค์ลักษณ์ กล่าวทิ้งท้าย

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

009620165
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
28727
46389
162244
6384321
1009025
1540324
9620165
Your IP: 35.172.236.135
2020-10-21 14:12