01.SuwanGroup

อีอีซี สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแผนผัง จ.ฉะเชิงเทรา

อีอีซี สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแผนผัง จ.ฉะเชิงเทรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินใน อีอีซี และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค อีอีซี รวมถึงความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของ อีอีซี และสามารถนำไปขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคประชาสังคม และผู้นำชุมชนในพื้นที่ 7 อำเภอ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิ อำเภอคลองเขื่อน ราชสาส์น บางคล้า แปลงยาวพนมสารคาม สนามชัยเขต และท่าตะเกียบ เข้าร่วมสัมมนากว่า 320 คน โดยมี นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สกพอ. เป็นประธานในการจัดงานสัมมนา ณ โรงแรม ซันไรส์ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน ได้บรรยายถึงความก้าวหน้าของโครงการอีอีซี และผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ อีอีซี พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ซักถามประเด็นที่เกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินใน อีอีซี รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา อีอีซี การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 จาก 7 ครั้งครอบคลุมทั้งพื้นที่ 3 จังหวัด 30 อำเภอในพื้นที่ อีอีซี

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

009621141
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29703
46389
163220
6384321
1010001
1540324
9621141
Your IP: 35.172.236.135
2020-10-21 14:46