บลจ. กรุงไทยคว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น

บลจ. กรุงไทยคว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น

นายวีระ วุฒิคงศิริกูล (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM รับมอบรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น จาก นายภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2018 โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ที่ 1 จากขวา) ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคารและผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards ร่วมแสดงความยินดี

 
Rate this item
(0 votes)