01.SuwanGroup

เจียไต๋ – สยามคูโบต้า สองผู้นำธุรกิจภาคการเกษตรไทย ประกาศความร่วมมือ

เจียไต๋ – สยามคูโบต้า สองผู้นำธุรกิจภาคการเกษตรไทย ประกาศความร่วมมือพัฒนาโมเดลนวัตกรรมและโซลูชั่นยกระดับการปลูกพืชผักครบวงจร

บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินการยกระดับองค์ความรู้ และนวัตกรรมการเพาะปลูกพืชผักอย่างมั่นคง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเพาะปลูกของไทย สร้างประโยชน์แก่เกษตรกร และธุรกิจภาคเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูกพืชผักอย่างครบวงจร

ด้วยวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันของสององค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการยกระดับวงการเกษตรกรรมของไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ และส่งเสริมเกษตรกรไทย ตลอดจนผู้บริโภคให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงผนึกกำลังเพื่อสร้างนวัตกรรมในการเพาะปลูก ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องจักรกลและนวัตกรรมการเกษตร สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทย

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เจียไต๋ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ในการเพาะปลูกพืชผักตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ การใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ วัสดุอุปกรณ์ในการเกษตร ตลอดจนการวางแผนระบบต่างๆ เพื่อการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (post-harvest management) ตลอดจนโรงคัดแยกบรรจุ (packing house) เพื่อคงคุณภาพและลดการสูญเสียผลิตผล ไปจนถึงการบริหารจัดการด้านการตลาด ที่จะเกิดประโยชน์กับทั้งเกษตรกรให้สามารถควบคุมการผลิตได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งส่งต่อไปสู่ผู้บริโภคได้รับประทานพืชผักที่สดใหม่ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม

ในขณะที่สยามคูโบต้าจะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและนวัตกรรมการเกษตรด้านการเพาะปลูกพืชผัก ประยุกต์เป็นองค์ความรู้และโซลูชั่นทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยทั้ง 2 บริษัทจะจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากความร่วมมือนี้ไปยังพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ เกษตรกร และผู้ที่สนใจ รวมถึงส่งต่อโซลูชั่นทางการเกษตรที่ครบวงจรเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง และผลักดันภาคการเกษตรของไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “นับเป็นอีกขั้นสู่ความสำเร็จในการพัฒนาการเกษตรของไทย รวมถึงเป็นการเปิดศตวรรษใหม่สู่ปีที่ 100 ของเจียไต๋ บริษัทมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งอย่างบริษัท  สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือกัน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้การเกษตรของไทยสามารถทัดเทียมนานาประเทศได้ โดยเราเชื่อว่า การผนึกกำลังในครั้งนี้จะช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาของวงการเกษตรไทย เกิดเป็นโมเดลโซลูชั่นทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สร้างประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกร อีกทั้งจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ตลอดจนนำมาซึ่งความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน”

นายสมศักดิ์  มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความท้าทายในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย เพื่อยกระดับวงการเกษตรกรรมของไทยให้มีศักยภาพ เจียไต๋และสยามคูโบต้า เราต่างมีเป้าหมายและให้ความสำคัญต่อการยกระดับองค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมการเพาะปลูกพืชผักอย่างมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น จึงได้นำมาสู่จุดเริ่มต้นของความร่วมมือของ 2 พันธมิตรภาคธุรกิจด้านการเกษตร

สำหรับการให้ความร่วมมือของสยามคูโบต้าในครั้งนี้ เราพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเกษตร และโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพครบวงจร ควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญของเจียไต๋ ในด้านองค์ความรู้ กระบวนการวางแผนเพาะปลูกพืชผักอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลผลิตถึงมือผู้บริโภคด้วยคุณภาพที่ดี เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการเกษตรของไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป”

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงครั้งนี้ กำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์เจียไต๋ www.chiataigroup.com และเว็บไซต์สยามคูโบต้า www.siamkubota.co.th

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

010049024
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20360
43161
257032
6707921
1437884
1540324
10049024
Your IP: 34.236.245.255
2020-10-30 10:44