รพ. สถาบันโรคไตฯ ร่วมกับทีซีซีเทค จัดโครงการแชร์เพื่อช่วย “ชีวิตใหม่หลังการปลูกถ่ายไต”

รพ. สถาบันโรคไตฯ ร่วมกับทีซีซีเทค จัดโครงการแชร์เพื่อช่วย “ชีวิตใหม่หลังการปลูกถ่ายไต” พบกัน 4 ธ.ค. 63 นี้

เนื่องจากอัตราการป่วยเป็นโรคไตของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยผลสำรวจล่าสุดจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2561 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกระยะ จำนวน 7 ล้านคน ระยะที่ 5 ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของโรคไตเรื้อรัง ต้องรักษาโดยการบำบัดทดแทนไต ได้แก่ ฟอกเลือดด้วยไตเทียม ล้างไตทางช่องท้อง และปลูกถ่ายไต จากสถิติของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย พบว่ามีการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยอยู่ที่ 700 ราย ต่อปี แต่ปัจจุบันมีผู้ป่วยรอคิวรับการปลูกถ่ายไตอยู่ที่ 6000 ราย จากสถิติสะท้อนให้เห็นว่า แม้การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจะเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย แต่ตัวเลขผู้ป่วยที่จะมีโอกาสรับการปลูกถ่ายไตยังไม่เพียงพอ อาจเป็นผลมาจากปัจจัยหลายด้าน อาทิ ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปัญหาความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงปัญหาด้านค่าใช้จ่าย และสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง

ทั้งนี้จากแนวโน้มดังกล่าวทำให้เกิดความร่วมมือครั้งสำคัญในรูปแบบบูรณาการระหว่างองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน นำโดย โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และผู้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตกว่า 60 ราย พร้อมด้วยบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) จัดทำโครงการแชร์เพื่อช่วย ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตใหม่หลังการปลูกถ่ายไต” เพื่อลดความวิตกกังวลทั้งของผู้ป่วยและญาติ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต ในมิติต่างๆ ซึ่งรูปแบบการดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย

  1. เปิดเวทีสัมมนาในรูปแบบ Hybrid Event เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต กำหนดการจัดงานในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00 – 11:30 น. เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมฟังเสวนาฯ ผ่านทางแฟนเพจ Facebook โรงพยาบาล สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ หรือ @Bhumirajnakarin และช่อง Youtube ชื่อ BHUMIRAJANAGARINDRA KIDNEY INSTITUTE HOSPITAL

  2. จัดทำ Digital Content: Knowledge & Experiences Sharing โดยได้รับเกียรติจากผู้ป่วยรับการปลูกถ่ายไตมาร่วมบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ตลอดจนความรู้สึกต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการปลูกถ่ายไต ฯลฯ

โดยเวทีสัมมนาของโครงการแชร์เพื่อช่วยฯ ที่เตรียมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคมนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ ครอบคลุมมิติต่างๆ เกี่ยวกับเบื้องหลังการปลูกถ่ายไตและชีวิตใหม่หลังการปลูกถ่ายไต อาทิ

  • ขั้นตอนการประเมินและเตรียมผู้เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
  • การตรวจคัดกรองผู้บริจาคไตทั้ง 2 ลักษณะคือผู้บริจาคไตที่มีชีวิต (living donor) และผู้บริจาคที่เสียชีวิต (cadaveric donorหรือ diseased donor)
  • แบ่งปันประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยรับการปลูกถ่ายไต
  • ส่งเสริมผู้ที่อยู่ในภาวะไตวายเรื้อรังให้เข้าสู่กระบวนการปลูกถ่ายไต

นอกเหนือจากผลักดันให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต โครงการแชร์เพื่อช่วยฯ ยังมุ่งหวังให้เกิดการส่งต่อกำลังใจ การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ป่วยถึงผู้ป่วย อันจะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกรับการรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงทำให้การผ่าตัดปลูกถ่ายไตที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนภาพความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาโรคไตและแนวทางป้องกันแบบครบวงจรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ซึ่งให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่กลุ่มเสี่ยง ครอบครัวผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ตลอดจนประชาชนทั่วไป

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

014770023
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
54003
75807
54003
11437843
1137781
1988039
14770023
Your IP: 3.237.205.144
2021-01-17 16:02