Print this page

มูลนิธิซิตี้ ร่วมอีดีเอฟ เสริมทักษะผู้ประกอบการแก่อาชีวะ

มูลนิธิซิตี้ ร่วมอีดีเอฟ เสริมทักษะผู้ประกอบการแก่อาชีวะ

มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคาร พร้อมด้วยตัวแทนจากมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (อีดีเอฟ) ร่วมปิดโครงการ “Skilling up Youth to Grow the ECC’s Growth Program” การพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่อีอีซี ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมความพร้อมด้านอาชีพหรือการเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจ รับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจและตลาดแรงงานอีอีซีในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ วิยทยาลัย เทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

Rate this item
(0 votes)

Related items