CSR

มูลนิธิเอชพี และเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดอบรมให้ความรู้เทคโนโลยี

มูลนิธิเอชพี และเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดอบรมให้ความรู้เทคโนโลยี พร้อมมอบชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอซีทีให้โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนในวัยเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างและเพิ่มพูนการเรียนรู้ด้านต่างๆ มูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดอบรมให้ความรู้ภายใต้โครงการ ICT Services for All แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม ครอบคลุมทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ภัยอันตรายจากโลกออนไลน์ และการป้องกันตนเอง

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย การฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เอชพีผ่านระบบซูมโดยทีมอาสาสมัครจากเอชพี อิงค์ และโอกาสนี้มูลนิธิ EDF นำโดย นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟ และอุปกรณ์ไอซีทีต่างๆ ให้โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) เพื่อให้นักเรียน คณะครู ตลอดจนถึงชุมชนไว้ใช้งาน โดยมี นางสาวดุษณีย์ ชลิงสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

บริษัท หรือองค์กรที่สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรม CSR โครงการเพื่อสังคม หรือมอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 เว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

021206638
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
42872
61967
170584
1021520
1584897
21206638
Your IP: 3.235.236.13
2021-05-18 15:59