Print this page

BEM รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

BEM รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2563 (Thailand Sustainability Investment 2020) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมี นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับโล่เกียรติคุณ จาก นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

Rate this item
(0 votes)

Related items