CSR

บรรยายโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร GAP

บรรยายโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร GAP

นายมนตรี บุญจรัส (กลาง) ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัทไทยกรีน อะโกร จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน" เพื่อให้ความรู้ด้านวิธีการปราบโรคแมลงและศัตรูพืชแบบปลอดภัย ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพของไทย ให้กับสมาชิกในโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร ที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และเพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร GAP เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

022713900
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
42998
57912
100910
761408
1767374
22713900
Your IP: 3.236.98.69
2021-06-14 19:58