พรินซิเพิล แนะธีมการลงทุน เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต Disruptive Change

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

พรินซิเพิล แนะธีมการลงทุน เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต Disruptive Change ชูกองทุน ‘โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้’ PRINCIPAL GOPP ลงทุนหุ้นคุณภาพดีทั่วโลก โชว์ผลงานเด่น 52.91% ปี 2563 สร้างผลตอบแทนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง 21.84% ต่อปี 

บลจ. พรินซิเพิล แนะธีมการลงทุนในหุ้น Disruptive Change ที่สามารถปรับตัวและเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจ ชูกองทุน ‘พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้’ ให้ผลตอบแทนการลงทุนย้อนหลังปี 2563 อยู่ที่ 52.91% ลงทุนผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Funds ภายใต้กลยุทธ์เน้นคัดเลือกบริษัทที่มีคุณภาพดี มีความสามารถปรับตัวสูงและแนวโน้มเติบโตได้ดี

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในช่วง 1 - 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยธุรกิจด้านพลังงานรูปแบบใหม่ๆ และธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น รถยนต์ไฟฟ้า, การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากในอดีตที่เป็นยุครุ่งเรืองของธุรกิจด้านพลังงานกลุ่มน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas) รวมถึงพลังงานจากถ่านหิน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลังจากเกิดการระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วโลก โดยเฉพาะความสามารถในการปรับตัวของของภาคธุรกิจต่างๆ ให้อยู่รอดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บลจ.พรินซิเพิล จึงมองว่าการลงทุนในหุ้นคุณภาพดี ที่มีความสามารถในการปรับตัว พัฒนาโมเดลธุรกิจ เพื่ออยู่รอดและเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วภายใต้ธีม ‘Disruptive Change’ เป็นการลงทุนที่น่าสนใจและมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนที่ดี

นายจุมพล กล่าวว่า จากความน่าสนใจของการลงทุนภายใต้ธีมดังกล่าว ขอแนะนำทางเลือกการลงทุนในกองทุนเปิด ‘พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้’ หรือ Principal Global Opportunity Fund (PRINCIPAL GOPP) โดยกองทุน PRINCIPAL GOPP-A ให้ผลตอบแทนการลงทุนในปี 2563 อยู่ที่ 52.91% ดีกว่าดัชนีเปรียบเทียบที่ 18.56% กองทุนนี้เน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีการวางกลยุทธ์และศักยภาพการแข่งขันที่ดีท่ามกลางกระแส Disruptive โดย PRINCIPAL GOPP นับเป็นกองทุนรวมกองแรกและกองทุนเดียวในประเทศไทยในปัจจุบันที่เข้าลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Funds เป็นกองทุนหลัก เน้นคัดเลือกบริษัทที่มีคุณภาพดี มีความสามารถปรับตัวสูง มีขีดความสามารถการแข่งขันและแนวโน้มเติบโตได้ดี ตลอดจนดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยกองทุนดังกล่าวยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยผลตอบแทนในช่วง 3 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 21.84% ต่อปี ดีกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI Country World Index ที่สามารถสร้างผลตอบแทนในช่วงเดียวกัน 7.76% 

ทั้งนี้ สำหรับตัวอย่างหุ้นในธุรกิจที่เลือกลงทุน ได้แก่ Amazon ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของโลกและได้ขยายไลน์การลงทุนเข้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีอื่นๆ  DSV ผู้ให้บริการขนส่ง Logistic ที่ใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อกับเจ้าของยานพาหนะขนส่งและลูกค้าที่ต้องการกระจายสินค้าที่ตอบรับกับ E-Commerce และหุ้นในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง เช่น Hermes ผู้ผลิตเครื่องหนังชั้นนำระดับโลก เป็นต้น

“เราเชื่อว่าโอกาสลงทุนในหุ้นคุณภาพที่มีศักยภาพเติบโตภายใต้ธีมลงทุนเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ผ่านกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ (PRINCIPAL GOPP) เป็นหนึ่งในกองทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนในปัจจุบันและเป็นกองทุนเด่นของทาง บลจ.พรินซิเพิล ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับนักลงทุนในระยะยาว” นายจุมพล กล่าว

สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02 686 9595 หรือ www.principal.th หรือ Principal TH Mobile App

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

021251084
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
22952
64366
215030
1065966
1584897
21251084
Your IP: 3.238.99.243
2021-05-19 08:32