ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับเทศบาลตำบลบ้านฉาง

ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับเทศบาลตำบลบ้านฉาง ในโครงการศึกษาการนำน้ำเสียชุมชนที่บำบัดแล้ว ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม

บรรยายภาพ : ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ (ภาพซ้าย ตำแหน่งกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ นายสุชิน พูลหิรัญ (ภาพขวา ตำแหน่งขวา) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างการจัดประชุมออนไลน์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบน้ำเสีย โดยเฉพาะการนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reclamation) โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาสองปี และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ริเริ่มขึ้นภายใต้โครงการ Clean Water for Planet ซึ่งสอดรับกับแนวคิด โครงการเมืองอัจฉริยะหรือ “Smart City” ของเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการบริหารจัดการน้ำให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสียและต่อยอดด้วยการนำน้ำเสียจากชุมชนที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปใช้เพื่อการอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นเมืองต้นแบบที่มีการบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน ผมมั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวสำหรับชุมชนของเรา”

ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด  (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำเสียให้กับเทศบาลตำบลบ้านฉาง ให้เป็นต้นแบบเมืองที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และสามารถต่อยอด โดยนำน้ำเสียจากชุมชนบ้านฉางที่ผ่านการบำบัดแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำคุณภาพสูงซึ่งนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สามารถนำไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยเพิ่มแหล่งน้ำทางเลือกที่มีความมั่นคงในพื้นที่เขตอีอีซีและช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวอีกด้วย”

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การผนึกกำลังกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงการอีอีซี ซึ่งบริษัทฯ พร้อมทำงานร่วมกับเทศบาลและพันธมิตรรายอื่นๆ ในการกำหนดมาตรฐาน เทคนิคและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการและบำบัดน้ำที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" นางสาวจรีพร กล่าวเสริมว่า “นับเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้กับสมาชิกในชุมชน เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ ซึ่งแนวคิดการพัฒนาแหล่งน้ำทางเลือกให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากชุมชนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ นำเสนอโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการน้ำที่มาพร้อมนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่า เช่น ระบบการนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reclamation) และการผลิตน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) สำหรับลูกค้าภายในและนอกนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงผู้พัฒนาที่ดินอุตสาหกรรมอื่นๆ และเขตเทศบาลต่างๆ ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้งบประมาณจำนวน 300 ล้านบาท (เกือบ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลงทุนในโครงการ Reclaimed Water สองแห่งที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

017354236
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26578
53981
80559
14152691
397269
1383188
17354236
Your IP: 54.236.58.220
2021-03-08 13:08