01Top_HachiEng

ผู้เข้าร่วมโครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน’ พื้นที่ปฏิบัติงานแล้ว

ผู้เข้าร่วมโครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน’ กลุ่มแรกลงพื้นที่ปฏิบัติงานแล้ว

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ลงพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ ติดตามการทำงานของผู้เข้าร่วมโครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน’ กลุ่มแรกที่ กฟผ. รับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงในพื้นที่ร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประเดิมจุดเริ่มต้นสำคัญจัดทำแผนที่ทางสังคมอำเภอแม่เมาะ

ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2564 ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการทำงานของกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่ร่วมทำงานภายใต้โครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน’ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงสังคมของประชากร จำนวน 44 หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนที่ทางสังคมอำเภอแม่เมาะ และในโอกาสเดียวกัน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แสดงความคิดเห็น และถกประเด็นปัญหาอุปสรรคอย่างใกล้ชิด พร้อมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานส่งเสริมกิจการชุมชนได้ตรงตามความต้องการและศักยภาพของชุมชนมากที่สุด อันมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ณ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน ในพื้นที่แม่เมาะ เป็นรอบแรกที่ กฟผ. ประเดิมเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2563 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 142 คน และผู้ร่วมโครงการทั้งหมดได้เริ่มทำงานจริงแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

025390057
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
17313
58660
75973
75973
1709768
25390057
Your IP: 3.235.56.11
2021-08-02 06:40