เจ้าหน้าที่แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเยี่ยมชมนิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เจ้าหน้าที่แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเยี่ยมชมนิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้แก่ มร. ดักลาส เจ. อโพสทอล (กลางขวา) ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ มร. แมทธิว ฟูลเลอร์ทัน (ที่ 2 จากขวา) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ และ นายนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล (ขวา) ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเศรษฐกิจ เข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย รวมถึงเป็นฐานการผลิตของบริษัทยานยนต์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา อาทิ เจนเนอรัล มอเตอร์ส, ฟอร์ด มอเตอร์ รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย

Rate this item
(0 votes)