Print this page

ไทยวาโก้ ร่วมกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส เดินหน้ากิจกรรมขวดใสเพื่อโลกสวย

ไทยวาโก้ ร่วมกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส เดินหน้ากิจกรรมขวดใสเพื่อโลกสวย ตั้งเป้าแปรรูป PET 1.62 ล้านขวดเป็นเส้นด้ายผลิตชุดชั้นในวาโก้

กิจกรรม “ขวดใสเพื่อโลกสวย” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการ "Wacoal We Care" ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มุ่งรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลดขยะชุมชน ด้วยการคัดแยกขวด PET และรวบรวมมาบริจาคให้กับวาโก้ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยตั้งเป้าแปรรูปขวดพลาสติกเดือนละ 1 ตันหรือเทียบเท่าขวดน้ำดื่มขนาด 600 มิลลิลิตรจำนวนกว่า 45,000 ขวด ต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ทั้งนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส จะนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลและแปรรูปเป็นเส้นด้าย คุณภาพสูง

ซึ่งสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าต่างๆ ในเครือวาโก้ ภายในแนวคิด Eco Bra โดยชุดชั้นใน 1 ตัวใช้เส้นใยที่รีไซเคิลจากขวด PET ประมาณ 3 ขวด พิธีส่งมอบขวด PET ล็อตแรกจัดขึ้น ณ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จ.นครปฐม โดยนายอนิเวช ติวารี (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายการดำเนินงาน ภูมิภาคเอเชีย ธุรกิจรีไซเคิล บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รับมอบขวดน้ำดื่มที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งผลิตจากพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต หรือ PET จาก นายเมธา สุภากร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหารและ นายพงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

Rate this item
(0 votes)

Related items