CSR

“ไอแบงก์” ส่งความสุขวันเด็กแห่งชาติปี 62

“ไอแบงก์” ส่งความสุขวันเด็กแห่งชาติปี 62

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  (ไอแบงก์) สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ส่งมอบความสุขรับวันเด็กผ่านผู้แทนหน่วยงานพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมวันเด็ก ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารที่ให้ความสำคัญกับกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศต่อไป

Rate this item
(0 votes)