NEA เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman

NEA เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go- Inter

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Salesman จังหวัด Go- Inter ประจำปี 2564 ซึ่งดำเนินงานตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการยกระดับความพร้อมทีมเซลล์แมนจังหวัดให้มีความรู้ด้านการส่งออกระหว่างประเทศการบริหารจัดการการส่งออกตลอดจนทักษะการจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการอบรมเกี่ยวกับ การมองหาตลาดให้เหมาะกับสินค้าและบริการ  การเข้าถึงข้อมูลตลาด และผู้ซื้อจากต่างประเทศ  การจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (OBM)  การเจรจาธุรกิจ (Business Negotiation) โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 150 ราย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

022623602
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
10612
49579
10612
671110
1767374
22623602
Your IP: 3.235.173.155
2021-06-13 04:00