then
January 19, 2022

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รุกจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจวาระเปิดประเทศ ประเดิมงานแรก “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” จังหวัดลำปาง ฟื้นกิจกรรมท่องเที่ยว - งานแฟร์ในระดับภูมิภาค พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม ขานรับมาตรการกระทรวงอุตสาหกรรมในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ รุกจัดกิจกรรม DIPROM MOTOR SHOW ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสร้างมูลค่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งผลักดันให้มีการจัดนิทรรศการและงานแฟร์ได้อย่างต่อเนื่องกระตุ้นการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ  พร้อมดึงผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ คพอ. ในพื้นที่ภาคเหนือกว่า 40 รายเข้าร่วมงาน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบ ซึ่งคาดว่าตลอดการจัดงานในครั้งนี้ จะมีเงินสะพัดภายในงานกว่า 115  ล้านบาท

กระทรวงอุตฯ สั่งการ ดีพร้อม เปิดทางอุตฯ บีซีจี เน้นการเติบโต 12 อุตสาหกรรมเอสเคิร์ฟ พร้อมสตาร์ท 50 ธุรกิจ "อัพไซคลิ่ง" ปั้นผลิตภัณฑ์จากของเสียสู่ของสวย สร้างมูลค่าใหม่ในตลาดสินค้ารักษ์โลก

  • ดีพร้อมเร่งขับเคลื่อน “บีซีจีโมเดล” รองรับโลกการลงทุน 1 แสนล้านผ่านธุรกิจอัพไซคลิ่ง พร้อมปั้นผู้นำเทรนด์การสร้างแบรนด์เพื่อความยั่งยืน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม ขานรับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ภายใต้ แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น โดยนำร่องผ่านโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Creative Value Design in Circular Economy Fashion & Lifestyles พร้อมเฟ้นหาผู้ประกอบการจำนวน 50 ราย ที่มีศักยภาพในด้านนวัตกรรมอัพไซคลิ่ง จากสิ่งเหลือใช้จากการผลิตสินค้าทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว รวมไปถึงวัสดุเหลือใช้จากการอุปโภคบริโภคในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม และยกระดับแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในท้อตลาด ซึ่งผู้ที่สนใจโครงการดังกล่าวสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทาง www.diprom.go.th

ดีพร้อมหนุนนโยบายเปิดประเทศ อัพเกรดผลผลิตเกษตร - เพิ่มมูลค่ากาแฟภาคเหนือตอนบน พร้อมปั้น “แลนด์มาร์คอาราบิก้า” รับมาร์เก็ตแชร์กว่า 4 หมื่นล้านผ่าน 6 โมเดล

  • ดีพร้อม ติดสปีดผู้ประกอบการ “กาแฟอาราบิก้าภาคเหนือตอนบน” โตทะลุ 5 พันล้าน พร้อมปรับแนวทางธุรกิจรับยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) – เทรนด์โลกกับคาเฟ่ครบวงจร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ต้อนรับเปิดประเทศ และสอดรับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมในการยกระดับกาแฟอาราบิก้าอย่างครบวงจรจากต้นสู่แก้ว (Coffee to Cup : C2C) ภายใต้อัตลักษณ์กาแฟภาคเหนือ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ได้ทำให้มูลค่าของตลาดกาแฟในภาคเหนือตอนบนเติบโตมากขึ้นถึง 5,000 ล้านบาท พร้อมเผยแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว รับการเติบโตของธุรกิจร้านเครื่องดื่ม (คาเฟ่) รวมถึงพฤติกรรมการเว้นระยะห่าง และการปรับรูปแบบการเลือกซื้อสินค้า อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเมล็ดกาแฟ การเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด พร้อมยกระดับกาแฟอาราบิก้าภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน และเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญในระดับโลก

“สุริยะ” สั่งการ “ดีพร้อม” ฟื้นฟูผู้ประกอบการพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมชู 4 ประเด็นเร่งด่วนหนุนอุตฯ ศักยภาพ พร้อมรุกนโยบายเสริมแกร่ง “บีซีจีโมเดล”

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งติดตามการดำเนินงานผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมมอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ปรับแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ดังกล่าวมีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านการยกระดับเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular-Green  Economy รวมถึงการเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของพื้นที่ ผ่าน 4 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 2.การยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 3. การดึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นกระตุ้นความต้องการของตลาด และ 4. การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าชุมชน

ดีพร้อม เคาะ 2 มาตรการช่วยเหลือ ผปก. – ประชาชนในพื้นที่อุทกภัยครบทุกมิติ เร่งฟื้นฟูความเสียหาย จ่อช่วยเสริมสภาพคล่องผ่านเงินทุนหมุนเวียน - ซ่อมแซมเครื่องจักร พร้อมผนึกเอกชนปันน้ำใจผ่านถุงปันน้ำใจ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวนกว่า 700 กิจการ ผ่าน 2 มาตรการเร่งด่วน 1. มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และ 2. มาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังได้เดินหน้ามาตรการช่วยเยียวยาและฟื้นฟูสถานประกอบการ SMEs ผ่านการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง ซ่อมแซมหรือปรับปรุงอุปกรณ์ - เครื่องจักร พร้อมทั้งผลักดันให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน หรือจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนมีเงินทุนหมุนเวียนลงเงิน 20 ล้านบาทในช่วงที่ต้องฟื้นฟูสถานประกอบการ

Page 1 of 23

Page Visitor

034581989
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
21605
60388
178075
826705
1731519
34581989
Your IP: 52.91.0.112
2022-01-19 08:21