แนะใช้ “ระบบจัดการน้ำอัจฉริยะ” เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

“น้ำเสีย” จากภาคอุตสาหกรรม มักถูกสังคมมองเป็นตัวการหร