พพ. ปลื้มผลงานเด่น Thailand Energy Awards 2021 รุกเยี่ยมชมเรือ EV และต้นแบบอาคาร Zero Energy Building

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง พพ. ร่วมนำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการประกวด Thailand Energy Awards 2021 เพื่อขยายผลและเผยแพร่ผลงาน โดยได้เข้าเยี่ยมชม “อาคารธนพิพัฒน์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา สินทรัพย์ จำกัด” ซึ่งได้รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 และรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2021 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท Zero Energy Building และเยี่ยมชมเรือโดยสารไฟฟ้า “MINE Smart Ferry” จากบริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด ในเครือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 ด้านอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทขนส่ง)

ไทยออยล์ องค์กรไทยที่น่าทำงาน ยืนหนึ่งเรื่องการสร้างศักยภาพ “คน” ด้วยองค์ความรู้ตลอดระยะเวลา 60 ปี พร้อมยกระดับการดูแลพนักงานช่วงโควิด-19

จากชื่อเสียงที่สั่งสมมานานกว่า 60 ปี ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีธุรกิจหลักคือธุรกิจการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง และต่อยอดไปสู่ธุรกิจปิโตรเคมี น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน การผลิตไฟฟ้า รวมถึงการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทสารทำละลาย และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ Empowering Human Life Through Sustainable Energy and Chemicals สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งองค์กรไทยที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ ๆ ให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

BDMS ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับสุขภาพของสังคม และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง BDMS ได้รับการคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) กลุ่มบริการ (SERVICE) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกหุ้นยั่งยืนจะพิจารณาแนวทางการกำกับดูแล และแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบบนหลักธรรมาภิบาล บูรณาการนวัตกรรมเพื่อต่อยอดคุณค่าและพัฒนาสังคม ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาและพัฒนาบุคลากร รวมถึงรับผิดชอบและส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสังคมในองค์รวม ซึ่งการได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนถือเป็นหลักประกันความสำเร็จของ BDMS ในฐานะผู้นำบริการด้านสุขภาพที่ดำเนินงานบนหลักการพัฒนายั่งยืนให้เห็นเป็นประจักษ์ และมีความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ต่อการดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

เคทีซี ภูมิใจรับ 2 โล่เกียรติคุณจาก SET Awards 2021

นายชุติเดช ชยุติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ในกลุ่มรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม (Business Excellence) ที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) มากกว่า 1 แสนล้านบาทขึ้นไป และโล่ประกาศเกียรติคุณหุ้นยั่งยืนของ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการที่ธุรกิจเคทีซีมีผลการดำเนินงานเติบโตก้าวหน้าต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน “SET Awards 2021” การประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อเร็วๆ นี้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 โดยความร่วมมือกับ University College London สหราชอาณาจักร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิชาชีพ ที่มีเป้าหมายผลิตแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพ และจรรยาบรรณที่ดี มีความสนใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความเป็นผู้นำ และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับการแพทย์ทางคลินิก

Page 6 of 362

Page Visitor

032120576
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
40255
56556
261825
96811
1659375
32120576
Your IP: 54.144.55.253
2021-12-02 15:57