MQDC ร่วมเป็น “หุ้นส่วนความยั่งยืน” ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ASEAN Summit 2019 พร้อมนำแนวคิด Sustainnovation สู่สายตาอาเซียน

บรรยายใต้ภาพ : นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) (กลาง) ทำการส่งมอบกระเป๋าที่ทำจากป้ายไวนิล หรือ Upcycled Vinyl Bag เพื่อมอบให้กับผู้นำและภริยาในงานประชุม ASEAN Summit 2019 ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณธฤต จรุงวัฒน์ (ซ้าย) จิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อดีตเอกอัครราชฑูตและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน 2562 กระทรวงต่างประเทศ และคุณจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ (ขวา)เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็นผู้รับมอบ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

นวัตกรรมระบบระบายน้ำที่ทำจาก Elastopave® ของบีเอเอสเอฟได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในประเทศไทย

  • ระบบระบายน้ำจดสิทธิบัตรจะนำไปทยอยติดตั้งในโครงการชายหาดทั้งหมดทั่วประเทศไทย
  • Elastopave® ซึ่งน้ำซึมผ่านได้และมีรูพรุนมากทำให้น้ำฝนระบายลงได้อย่างรวดเร็วและเติมน้ำบาดาล
  • Elastopave® ถูกใช้เพื่อป้องกันน้ำท่วมและปกป้องชายฝั่งเป็นครั้งแรกของทั่วโลก

ม.มหิดล ติดอันดับที่ 522 ของโลก อันดับที่ 81 ของเอเชียและอันดับ 1 ในประเทศไทย จากการประกาศของ U.S. News ประจำปี 2562 ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเน้นคุณภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศมีการขยายหลักสูตรการศึกษาออกไปหลากหลายสาขาวิชาเพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของประเทศ โดยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ให้ความสำคัญต่อการผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งในแต่ละปี มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิชาการเป็นจำนวนมาก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงได้รับการจัดอันดับจากหลายสถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินฯ ร่วมกับ บี.กริม มอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90 พร้อมสร้างค่ายตามรอยสมเด็จย่ารุ่นที่ 4

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ บี.กริม บริษัทสัญชาติเยอรมันที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยกว่า 141 ปีเรียกได้ว่าอยู่คู่การเติบโตมากับประเทศไทย ขณะที่ผู้บริหารในแต่ละรุ่นต่างมีความสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด และเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ บี.กริม ได้ให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา และการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง

พฤกษา ใส่ใจคุณธรรม จัดงาน “PRUKSA CG DAY 2019” ตอกย้ำธรรมาภิบาลในองค์กร

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากพฤกษา ร่วมงาน PRUKSA CG DAY 2019” และร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “การปลูกฝัง CG –DNA  ชาวพฤกษา” เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้ประกาศรางวัลผู้ชนะจากการประกวดในกิจกรรม “ค่านิยม ส่งเสริมคุณธรรม นำความยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม และตระหนักถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร